Slaid 1

KURSUS: Ehtekunsti põhikursus

KURSUSE KIRJELDUS 

Sihtrühm:

-juveelide elukutse vastu huvi tundvad algajad

-jah, kes on huvitatud väärismetalliga töötamisest

-19-35-aastastele noortele.

-inimestele, kellele sobib vaikne ja hoolikas töö

Õppe-eesmärk: Ehtekursus sobib neile, kes soovivad õppida väärismetallidega töötamist, et seejärel kasutada teoreetilisi ja praktilisi andmeid ehtekunsti käsitöös. Eelnev kogemus selles valdkonnas ei ole vajalik.

Kursuse alustamise tingimused: kursuse alustamiseks on vajalik põhiline tööriistakomplekt (gaasipõleti, freespink, tangid, ümardatud tangid, püstsaag, viil - ehetööriistad), hõbedat vähemalt 50 grammi.

Kursuse kestus: 130 akadeemilist tundi teoreetilist ja praktilist osa ehtekunsti töötoas.

Kursuse tasu: 1 akadeemiline tund 19 EUR ; Kokku 2470 EUR.

Õppekeel: vene keel

Grupi suurus: Kursus toimub minigrupis (1-2 inimest).

Õpiväljundid: Õpipoiss õpib praktika käigus väärismetallide sulatamist, metallide tõmbamist, metallide sepistamist, metallide jootmist, ühe või kahe liiki ketipõimimist.

Õppekava:

Kursus 1

Sissejuhatus, teoreetiline osa ja ohutus (10 akadeemilist tundi):

 • Juveelide valmistamise põhiteooria
 • Väärismetallide põhiteooria
 • Tööriistade ja seadmete tundmaõppimine
 • Seadmete kasutamise viisid
 • Turvalisus ehtekunstniku töös
 • Tööriista kasutamise ohutus
 • Ohutus professionaalsete seadmete ja masinate kasutamisel
 • Juveelide metallide kasutamise arvutused
 • Kao teguri arvutused

Metallide sulatamine (10 semestritundi):

 • Metalli ettevalmistamine sulatamiseks ja ligatuuri kasutamine
 • Põleti kasutamise viisid
 • Metallide sulatamine
 • Metalli valamine vooderdusse

Metalljoonistamine (15 akadeemilist tundi):

 • Töö elektrirullidega
 • Töötamine käsirullidega
 • Traadi tõmbamine zeiseni kaudu
 • Traadi ja valtsitud toodete metallitõmbamine
 • Metalli lõõmutamine tõmbamise ajal

Traadi keermestamine tagaküljele (5 akadeemilist tundi):

 • Juhtmejaguri tegemine
 • Traadi keeramine eri suurusega rihmadele)

Linkide loomine vedrudest (15 akadeemilist tundi):

 • Materjalide ettevalmistamine lülide lõikamiseks
 • Linkide ettevalmistamine keti kudumiseks

Bismarcki" hinnakudumine (75 akadeemilist tundi):

 • Keti valmistamise tehnoloogia
 • Vajaliku ahela pikkuse arvutused
 • Bismarcki kettakudumine.
 • Linkide jootmine
 • Keti mittevajalike osade eemaldamine
 • Keti tõmbamine lamedatel rullikutel
 • Kahte tüüpi ketipööramine (lameda ja neljakandiline)
 • Metallijääkide sulatamine valtsitud toodeteks
 • Valmis valuploki valtsimine valtsitud tooteks
 • Luku kinnituse väljalõikamine
 • Lõpplülitite jootmine ahelale
 • Ühendusringi valmistamine
 • Karabiini tootmine
 • Karabiini sisestamine kettasse
 • Valmistoote lihvimine
 • Toote pesemine
 • Kuivatamine
 • Pakend

 

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatud dokument: kursuse lõpetamisel saab üliõpilane diplomi, kui ta on läbinud vähemalt 80% õppekavast.

Toimumiskoht: Koolitus toimub GoldExper OÜ ehtekoda, Suur-Paala 19, 11415 Tallinn.

Koolituse kohta tagasiside kogumise kord:
Koolitaja kogub osalejatelt tagasisidet kursuse sisu, osalejate eesmärkide ja õpiväljundite kohta.
õpiväljundite kohta koolituse ajal või lõpus. Tagasiside võib saata ka
e-posti aadressil info@jewelleryhouse.ee või veebisaidil kontaktide alamlehel.
Saadud tagasisidet kasutatakse koolitusprogrammide või organisatsiooni kvaliteedi parandamiseks.
koolituse parandamiseks.
Tagasiside võetakse kokku ja tulemusi võetakse arvesse koolituse parandamiseks.
Koolitaja kogub õpilaste kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress,
telefoninumber ja isikukood. Isikukood on vajalik sertifikaadi või tunnistuse väljastamiseks.
Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Kursuste koolituse kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppeprotsess toimub sobivas ruumis, mis vastab tervisekaitsenõuetele. Ruumis on piisavalt valgust ja ruumi.
Koolitusprogrammid lähtuvad täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolitusstandardist ja sihtrühma vajadustest.
Õppekava maht on arvestatud akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.
Õppekava peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavagrupp
3) õppekava eesmärk;
4) õppe alustamise tingimused, kui need on õpiväljundite saavutamise eelduseks;
5) õppe kogumaht (akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund - 45 minutit), sealhulgas õppetöö, praktika ja iseseisva töö osakaal.
6) õppesisu;
7) õpikeskkonna kirjeldus;
8) materjalide loetelu (kui on); 9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) õpetaja kvalifikatsiooni ja õpetamis- või töökogemuse kirjeldus.

Koolitusprogrammi koostamisel lähtutakse konkreetse sihtrühma vajadustest ja iga koolitus on praktilise iseloomuga, eesmärgiga saavutada iga sihtrühma õppe-eesmärgid.

Maksekord ja maksetähtaeg: Kursuse eest tuleb tasuda enne kursuse algust arve ja eraldi kokkulepitud maksegraafiku alusel. Eraldi maksegraafik peab olema täiendavalt kokku lepitud ja allkirjastatud mõlema osapoole poolt. Kursuse tasu tagastamine: kursusel osalemise tühistamise korral palume sellest eelnevalt teatada telefoni teel +37258081405 või e-posti teel aadressile dmitrisarnavski@gmail.com. Juhul kui kursuse lõpuks ei ole kogu summat tasutud, on koolitusorganisatsioonil õigus mitte väljastada kursuse lõpetamistunnistust. Kui kursusel osalemine tühistatakse vähemalt 2 päeva enne kursuse algust, siis summat ei tagastata.