Slaid 1

KURSUS: Ehete baaskursus

KURSUSE KIRJELDUS 

Sihtrühm:

-algajad, kes on huvitatud ehteerialast

-väärismetalliga töötamisest huvitatutele

-noortele vanuses 19 kuni 35 aastat

-inimestele, kes sobivad rahulikuks ja hoolikaks tööks

Koolituse eesmärk: ehtekursus sobib neile, kes on valmis õppima väärismetallidega töötama, mille eesmärgiks on teoreetiliste ja praktiliste andmete kasutamine ehete meisterlikkuses. Eelnev töökogemus selles valdkonnas ei ole nõutav.

Kursuse alguse tingimused: kursuse alustamiseks peab teil olema põhiline tööriistade komplekt (gaasipõleti, puur, tangid, ümmargused tangid, mosaiik, fail - ehtetööriistad), hõbe vähemalt 50 grammi.

Kursuse kestus: 130 akadeemilist tundi teoreetilist ja praktilist osa ehete töötoas.

Kursuse tasu: 1 akadeemiline tund 19 EUR ; Kokku 2470 EUR.

Õppekeel: vene

Grupi suurus: Kursus toimub minigrupis (1-2 inimest)

Koolituse tulemus: koolituse käigus õpib õpilane, kuidas sulatada väärismetalli, joonistada metalli, sepida metalli, joota metalli, kududa ühte või kahte tüüpi keti lihvimist.

Õppekava:

1. kursus

Sissejuhatav osa, teoreetiline osa ja ohutusabinõud (10 akadeemilist tundi):

 • Ehete põhiteooria
 • Väärismetallide põhiteooria
 • Tööriistade ja seadmete tutvustus
 • Seadme kasutamise viisid
 • Ohutusabinõud juveelitöös
 • Ohutusabinõud tööriista kasutamisel
 • Professionaalsete seadmete ja masinate kasutamise ohutus
 • Metallikasutuse ehtearvutused
 • Kadude koefitsiendi arvutused

Metalli sulatamine (10 akadeemilist tundi):

 • Metalli ettevalmistamine ligatuuri sulatamiseks ja kasutamiseks
 • Põleti kasutamise viisid
 • Metalli sulamine
 • Metalli valamine kurvi

Metallijoonistus (15 akadeemilist tundi):

 • Töö elektrirullidega
 • Töö käsirullidega
 • Traadi joonistamine läbi Zeisseni
 • Traadi ja valtsitud toodete metallijoonis
 • Metalliliblimine joonistamise ajal

Juhtme keerdumine transoomil (5 akadeemilist tundi):

 • Traadijaoturi tootmine
 • Traadi keeramine erineva suurusega ristmikele)

Linkide tootmine vedrudest (15 akadeemilist tundi):

 • Materjali ettevalmistamine ühenduste lõikamiseks
 • Kettide kudumise lülide ettevalmistamine

Bismarcki kudumine (75 akadeemilist tundi):

 • Keti tootmise tehnoloogia
 • Nõutava keti pikkuse arvutused
 • Keti "Bismarck" kudumine
 • Jootmislingid
 • Keti mittevajalike osade eemaldamine
 • Keti joonistamine lamedatele rullidele
 • Kahte tüüpi keti lihvimine (lame ja neljapoolne)
 • Metalljääkide legeerimine valtsitud toodete jaoks
 • Valmis ingoti joonistamine rentimiseks
 • Lukustuskinnituse mahalõikamine
 • Otste jootmine ketil
 • Ühendusrõnga tootmine
 • Karbiini tootmine
 • Karabiini sisestamine ahelasse
 • Valmistoote poleerimine
 • Toote pesemine
 • Kuivatamine
 • Pakend

 

Koolituse läbimise ja väljastamise tingimused: koolituse lõppedes saab üliõpilane diplomi kursuse läbimise kohta, kui ta läbib vähemalt 80% õppekavast.

Toimumiskoht: koolitus toimub ehtemastur GoldExper OÜ-s, aadressil Suur-Paala 19, 11415 Tallinn.

Koolituse kohta tagasiside kogumise kord:
Õpetaja kogub osalejatelt tagasisidet kursuse sisu, osalejate eesmärkide ja tulemuste kohta
koolituse ajal või selle lõpus. Tagasisidet saab saata ka
e-posti info@jewelleryhouse.ee või veebisaidil alalehel "Kontakt".
Saadud tagasisidet kasutatakse organisatsiooni õppekava või kvaliteedi parandamiseks.
Koolitus.
Tagasiside võetakse kokku ja tulemusi võetakse õppimise parandamiseks arvesse.
Õpetaja kogub õpilaste kohta järgmist teavet: nimi, e-posti aadress,
telefoni- ja isikukood. Sertifikaadi või sertifikaadi väljastamiseks on vaja isikukoodi.
Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Kursuste kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppeprotsess toimub sobivas ruumis, mis vastab tervishoiu nõuetele. Ruumis on piisavalt valgust ja ruumi.
Õppekavade koostamisel lähtutakse "Täiskasvanuhariduse seadusest", "Lisahariduse standardist" ja sihtrühma vajadustest.
Õppekava maht arvutatakse akadeemilistel tundidel. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.
Õppekava sisaldab vähemalt järgmist teavet:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm
3) koolituse eesmärk;
4) koolituse alustamise tingimused, kui need on õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tingimused;
5) koolituse kogumaht (akadeemilistel tundidel, üks akadeemiline tund - 45 minutit), sealhulgas klassiruumi, praktilise ja iseseisva töö osakaal
6) koolituse sisu;
7) õpikeskkonna kirjeldus;
8) materjalide loetelu (kui need on olemas);9) lõpetamise tingimused ja väljastatud dokumendid;
10) õpetaja kvalifikatsiooni ning koolitus- või töökogemuse kirjeldus.

Õppekava on koostatud lähtuvalt konkreetse sihtrühma vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktiline fookus, mille ülesanne on saavutada iga sihtrühma õpieesmärgid.

Maksekord ja tähtaeg: Kursuse eest tuleb tasuda enne selle algust arve ja eraldi kokkulepitud maksegraafiku alusel. Mõlemad pooled peavad eraldi maksegraafikus kokku leppima ja allkirjastama.   Kursuse tagasimakse: Kui keeldute kursusel osalemast, peate sellest eelnevalt teatama telefoni +37258081405 või e-posti teel dmitrisarnavski@gmail.com.   Kui koolitusperioodi lõpuks kogu summat ei maksta, on koolitusorganisatsioonil õigus kursuse läbimise diplomit mitte välja anda. Kui tühistate kursusel osalemise vähemalt 2 päeva ette, siis summat ei tagastata.